PKP CARGO SERVICE SP. Z O.O. PLASUJE SIĘ CORAZ WYŻEJ W STATYSTYKACH URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO.

Według danych UTK, na koniec czerwca 2018 r. funkcjonowało 65 przewoźników czynnie realizujących w Polsce przewozy towarowe koleją na podstawie otrzymanej licencji WPR.
 
W opublikowanych przez UTK statystykach przewozowych za pierwsze półrocze roku 2018 nasza Spółka uplasowała się - według przewiezionej masy - na 17 miejscu, z 0,74% udziałem w rynku co daje wzrost o ok 61% w stosunku do danych z analogicznego okresu z zeszłego roku.
 
W pierwszych sześciu miesiącach br. przewiezionych zostało 915 864 ton towarów, w przeliczeniu 56 116 544 ntkm.  

Prowadzona od 2012 r. działalność PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. w zakresie licencjonowanego przewozu kolejowego rzeczy jest realizowana w obszarze przewozów kamienia odpadowego na zwałowiska, przewozów piasku podsadzkowego dla kopalń węgla kamiennego, przewozów węgla surowego do przeróbki oraz węgla energetycznego do odbiorców. W ostatnich parunastu miesiącach, Spółka poszerzyła także swoją działalność przewozową m.in. o specjalistyczne Pociągi Zabudowy Rozjazdów oraz transporty stali, co niewątpliwie znajduje swoje odzwierciedlenie w statystykach przewozowych.