PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. partnerem konferencji branżowej na Śląsku

Na początku kwietnia 2019 roku, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rynek kolejowy – liberalizacja sektora przewozów pasażerskich a doświadczenia sektora przewozów towarowych”, w której PKP CARGO SERVICE wzięła udział, również jako partner wspierający wydarzenie.

Celem Konferencji było przedstawienie i poznanie procesów liberalizacji zachodzących w sektorze pasażerskich przewozów kolejowych oraz porównanie liberalizacji z doświadczeniami sektora przewozów towarowych. W wydarzeniu wzięło udział wielu specjalistów z obszaru transportu kolejowego, w tym członkowie zarządów i rad nadzorczych przewoźników kolejowych, przedstawiciele organów administracji publicznej, takich jak Urzędu Transportu Kolejowego czy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak również pracownicy naukowi polskich uczelni wyższych. Równolegle do rozważań na temat przewozów pasażerskich, analizowano także sytuację przewozów towarowych, poruszając między innymi kwestię celów IV Pakietu Kolejowego, w głównej mierze odnosząc się do stworzenia jednolitego obszaru kolejowego oraz do zwiększenia konkurencyjności przewozów kolejowych.

Relacja video z konferencji do obejrzenia TU


            Źródło:  materiały organizatora