PKP CARGO SERVICE SP. Z O.O. OTRZYMAŁA Przedłużenie CERTYFIKATU BEZPIECZEŃSTWA część „A”

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego dn. 4 października 2016 r. wydał decyzję o przedłużeniu spółce PKP CARGO SERVICE na pięć lat  Certyfikatu Bezpieczeństwa - część „A“. Posiadanie tego dokumentu jest niezbędne przy ubieganiu się o pozwolenie na prowadzenie działalności przewozowej w Polsce i krajach członkowskich  Unii Europejskiej.

Certyfikat Bezpieczeństwa dzieli się na dwie części: A i B.

Część A potwierdza, że przewoźnik kolejowy posiada system zarządzania bezpieczeństwem, który spełnia wszystkie wymagania przewidziane w regulacjach krajowych i przepisach Unii Europejskiej.

Część B jest bezpośrednim pozwoleniem na działalność w danym kraju UE, wydawanym przez lokalnego regulatora. Posiadanie części A jest warunkiem ubiegania się o część B certyfikatu.

PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. przykłada ogromną wagę do bezpieczeństwa podczas prowadzenia kolejowej działalności pzrewozowej. Uczestnicząc jako przewoźnik w ruchu kolejowym zdajemy sobie sprawę, że bezpieczeństwo wykonywanej działalności jest sprawą najważniejszą. Przyznany certyfikat jest wotum zaufania dla naszego systemu zarządzania bezpieczeństwem.

Certyfikaty bezpieczeństwa są wydawane przez krajowych regulatorów kolejowych na okres pięciu lat. PKP CARGO SERVICE sp. z o.o.  po raz pierwszy otrzymała część A certyfikatu oraz  część B na prowadzenie działalności w Polsce w 2011 roku.