PKP CARGO SERVICE podpisała „Deklarację w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa transportu kolejowego”

Mając na uwadze bezpieczeństwo transportu kolejowego, które jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także wartością nadrzędną i kluczowym warunkiem zrównoważonego rozwoju branży kolejowej, PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. przystąpiła do „Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa transportu kolejowego”. Podpisanie „Deklaracji…”.  jest jasnym sygnałem dla naszych Partnerów biznesowych, że bezpieczeństwo pracowników, przewożonych towarów i obsługiwanych bocznic kolejowych ma dla nas duże znaczenie.
„Deklaracja w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa transportu kolejowego” jest inicjatywą Urzędu Transportu Kolejowego, mającą na celu poprawę bezpieczeństwa całego systemu kolejowego. Dokument  został podpisany przez przedstawicieli około 90 podmiotów, w tym przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury, administracji państwowej oraz świata nauki. Wydarzenie miało miejsce 21 kwietnia br. w siedzibie UTK w Warszawie; w imieniu naszej Spółki, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, podpis złożył  p. Romuald Wilk - Prokurent.