PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. POSZERZA PORTFOLIO KLIENTÓW O PKN ORLEN S.A.

Na przełomie roku 2016 / 2017, Spółka PKP CARGO SERVICE wygrała przetarg na bieżące utrzymanie infrastruktury kolejowej w 10 Terminalach Paliw PKN ORLEN. Kontrakt będzie obowiązywał przez okres najbliższych 3 lat, a zakres świadczonych usług dla PKN ORLEN nie ograniczy się jedynie do bieżącej konserwacji i utrzymania w sprawności technicznej torów, rozjazdów oraz  pozostałej  infrastruktury, ale  również  ma  dotyczyć  wykonywania  usług  awaryjnych   i naprawczych.
Usługi będą świadczone na niemalże wszystkich Terminalach Paliw PKN ORLEN, tj.: TP Sokółka, TP Gdańsk, TP Lublin, TP Gutkowo, TP Ostrów Wielkopolski, TP Kraków, TP Szczecin, TP Świnoujście, TP Wrocław oraz TP Bolesławiec (10 z 13 Terminali).
 
Ostatnie lata pokazują dynamiczny wzrost zainteresowania świadczeniem usług utrzymaniowych  przez naszą Spółkę, zarówno na bocznicach kolejowych, jak i na infrastrukturze zarządców linii kolejowych. Serwis tego rodzaju charakteryzuje się wysokim poziomem jakości oraz konkurencyjnymi cenami, a same usługi są dopasowywane każdorazowo do indywidualnych potrzeb Klienta.
 
Do uzyskania tak ważnego dla naszej Spółki zamówienia ze strony PKN ORLEN przyczyniło się niewątpliwie ogromne zaangażowanie i doświadczenie pracowników PKP CARGO SERVICE.
 
Wchodząc na nowy obszar, jakim jest rynek paliw, Spółka udowodniła, że doskonale sobie radzi na wciąż zmieniającym się i wymagającym rynku usług infrastrukturalnych. Nowe kontrakty świadczą też o tym, że Spółka  z sukcesem dywersyfikuje zakres swoich usług
i wykazuje wyraźną dynamikę rozwoju.