Pierwszy przejazd pociągu z dostawą piasku podsadzkowego na bocznicę „Szyb Witczak”, należącą do KWK „Bobrek – Centrum” w Bytomiu.

Dostawy piasku podsadzkowego dla Kompanii Węglowej S.A., KWK „Bobrek – Centrum” są realizowane przez Konsorcjum zawarte pomiędzy PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. oraz Kopalnię Piasku "KOTLARNIA"S.A.

Realizacja przewozu nastąpiła przez stacje Bytom Bobrek, Radzionków, Piekary Śląskie i Szarlej należące do PKP PLK S.A., a następnie pociąg dojechał do posterunku bocznicowego „Barbara” należącego do zarządcy infrastruktury – firmy Infra SILESIA S.A.Dalsza jazda pociągu, aż do bocznicy „Szyb Witczak” w Bytomiu, odbywała się po infrastrukturze tego Zarządcy.

W dniu 22.10.2012 o godzinie 22:20 ze stacji Kotlarnia należącej do „Kopalni Piasku Kotlarnia – Linie Kolejowe” Sp. z o.o. odjechał pociąg złożony 16 wagonów załadowanych 912 tonami (608 m³) piasku podsadzkowego. Pociąg został uruchomiony przez przewoźnika PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. i do bocznicy KWK „Sośnica” był prowadzony lokomotywami własnymi serii SM42-6Dg – nr inwent. 1201 i 1202. Od bocznicy KWK „Sośnica” pociąg prowadziły lokomotywy SM42-6Dg – 1201 oraz ST44-1204 (własności PKP CARGO S.A.) Realizacja przewozu nastąpiła przez stacje Bytom Bobrek, Radzionków, Piekary Śląskie i Szarlej należące do PKP PLK S.A. a następnie pociąg dojechał do posterunku bocznicowego „Barbara” należącego do zarządcy infrastruktury – firmy Infra SILESIA S.A.Dalsza jazda pociągu, aż do bocznicy „Szyb Witczak” w Bytomiu, odbywała się po infrastrukturze tego Zarządcy.Pociąg wjechał na bocznicę w dniu 23.10.2012 o godzinie 9:50. Po pobraniu przez pracowników KWK „Bobrek Centrum” próbki piasku i dokonaniu pomiarów jakości piasku (w badaniu laboratoryjnym stwierdzono, że dostarczony piasek jest bardzo wysokiej jakości) wagony z piaskiem zostały sprawnie rozładowane na moście podsadzkowym szybu „Witczak”. O godzinie 11:50 pociąg odjechał w powrotną drogę.Manewry i rozładunek był nadzorowany przez maszynistę instruktora PKP CARGO SERVICE sp. z o.o.

Widok lokomotyw w barwach Grupy PKP CARGO LOGISTICS na moście podsadzkowym będzie niewątpliwą gratką dla miłośników kolei.


kliknij na zdjęcie aby powiększyć