Pierwsza lokomotywa elektryczna w PKP CARGO SERVICE

Z początkiem listopada 2018 roku, we flocie Spółki PKP CARGO SERVICE, eksploatację rozpoczęła pierwsza lokomotywa elektryczna, o nr ET22-1047. Seria lokomotyw ET22, typu 201E ze względu na swoje właściwości trakcyjne przeznaczona jest do prowadzenia ciężkich pociągów towarowych.

Lokomotywa o masie służbowej 120 t. może poruszać się z prędkością maksymalną do 125 km/h.

W ostatnich miesiącach pojazd kolejowy został poddany właściwym czynnościom utrzymania, które wynikają z zapisów Dokumentacji Systemu Utrzymania dla tego typu lokomotyw. Naprawa została przeprowadzona w Zakładach PKP CARGOTABOR w Ostrowie Wielkopolskim. Oprócz standardowego zakresu prac, lokomotywa została wyposażona w urządzenia klimatyzacji w kabinach maszynisty oraz licznik energii elektrycznej. Pojazd trakcyjny otrzymał nową malaturę i odblaskowe oznakowanie z foli fluorescencyjnej, które jest dodatkowo pokryte warstwą antygraffiti, co w przypadku aktów wandalizmu umożliwi szybkie usunięcie farby z ich powierzchni. Zastosowanie odblaskowego oznakowania przyczynia się do zwiększenia widoczności lokomotywy przez innych użytkowników ruchu drogowego w porze wieczornej i nocnej w szczególności na przejazdach kolejowo-drogowych.

Lokomotywa po wykonaniu naprawy oraz wykonaniu testów statycznych i dynamicznych, została odebrana z wynikiem pozytywnym i dopuszczona do ruchu.

W uroczystym przekazaniu lokomotywy w Ostrowie Wielkopolskim w którym uczestniczyli m.in. Leszek Borowiec – Członek Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO, Witold Bawor - Członek Zarządu ds. Operacyjnych PKP CARGO, Jerzy Ernst - Prezes Zarządu PKP CARGOTABOR oraz Franciszek Kostrzewa — Prezes Zarządu PKP CARGO SERVICE.