Pierwsza bocznica w sektorze energetycznym obsługiwana kompleksowo przez Grupę PKP CARGO LOGISTICS

W dniu 22 lutego 2011 r. pomiędzy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. a Konsorcjum składającym się z PKP CARGO S.A. i PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. podpisana została umowa obejmująca kompleksową obsługę w ramach zadania pod nazwą „ Obsługa manewrowa bocznicy kolejowej oraz nadzór i bieżąca konserwacja infrastruktury kolejowej bocznicy Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie”, postępowanie nr 11/5-POP-3/06/2010. Umowa obejmuje okres 24 miesięcy.

Bocznica Elektrowni Dolna Odra jest największą z trzech bocznic wchodzących w skład Zespołu Elektrowni Dolna Odra stanowiącej Oddział spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Realizacja umowy rozpoczęła się z dniem 1 marca 2011 r. Liderem konsorcjum w zakresie kompleksowej obsługi bocznicy kolejowej jest spółka PKP CARGO SERVICE natomiast realizacja umowy odbywa się w oparciu o zasoby osobowe i techniczne PKP CARGO S.A.

Elektrownia Dolna Odra jest pierwszą dużą bocznicą sektora energetycznego oraz ósmą dużą bocznicą, której obsługę Grupa PKP CARGO LOGISTICS rozpoczęła w 2011 r.