KONKURS WIEDZY OGÓLNEJ Z ZAKRESU BHP DLA PRACOWNIKÓW PKP CARGO SERVICE sp. z o.o.

Aby wziąć udział w konkursie należy:
  • pobrać formularz „Karta zgłoszenia uczestnika do konkursu wiedzy ogólnej z zakresu bhp” od Kierownika Obszaru / Kierownika Zmiany / Planistki,
  • zgłosić swój udział w konkursie na formularzu do 24 września,
  • oddać zgłoszenie bezpośrednio do Biura BHP przy ul. Czerwińskiego 6 w Katowicach lub do Kierownika Obszaru. Karty zostaną dostarczone Zespołowi ds. BHP w Katowicach.
Konkurs przebiega w trzech etapach.
  • Pierwszy etap konkursu odbędzie się w dniach 01- 04.10.2019r – wewnątrz Obszaru Uczestnicy konkursu otrzymują test jednokrotnego wyboru.
  • Drugi etap konkursu odbędzie się 15 października 2019r. w siedzibie Biura Bocznic i Przewozów w Katowicach przy ulicy Czerwińskiego 6 (sala konferencyjna). Uczestnicy konkursu, wyłonieni w I etapie konkursu otrzymują test jednokrotnego / wielokrotnego wyboru.
  • Trzeci etap konkursu (dodatkowy) w celu wyłonienia ścisłego grona laureatów - termin do uzgodnienia.
Nagrodzonych będzie sześciu uczestników z największą ilością punktów.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !
Szczegółowe informacje i warunki Konkursu zawarto w Regulaminie Konkursu.