KONKURS PLASTYCZNY

Koleją przez Święta. Od stacji „Boże Narodzenie”, poprzez „Sylwester”, aż do stacji końcowej „Trzech Króli”

ZAPRASZAMY DZIECI I PODOPIECZNYCH PRACOWNIKÓW
PKP CARGO SERVICE sp. z o.o.
DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM, pt. „KOLEJOWE ŚWIĘTA”

Do 06.01.2019 r. prześlij pracę plastyczną swojego dziecka/ podopiecznego, wykonaną dowolną techniką na adres:
PKP CARGO SERVICE sp. z o.o.
ul. Czerwińskiego 6,
40-123 Katowice,
z dopiskiem Konkurs Koleją przez Święta. Od stacji „Boże Narodzenie”, poprzez „Sylwester”, aż do stacji końcowej „Trzech Króli”
lub przekaż pracę u kierownika sekcji/obszaru celem przekazania do Centrali.

Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice.

Temat pracy: Koleją przez Święta. Od stacji „Boże Narodzenie”, poprzez „Sylwester”, aż do stacji końcowej „Trzech Króli”.


Każda praca powinna być opatrzona tytułem oraz imieniem i wiekiem autora, a na odwrocie danymi rodzica/ opiekuna, takimi jak: imię i nazwisko oraz numer telefonu, sekcja/ obszar, w którym rodzic/ opiekun pracuje. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu.
Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

Konkurs prowadzony jest w 3 grupach wiekowych:

  • do lat 5
  • od lat 5 do lat 10
  • powyżej 10 roku życia

 

Kryteria oceny prac w każdej grupie wiekowej: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.

 


Wyniki konkursu ogłoszone będą 14.01.2019 r., po czym zostaną umieszczone na tablicach informacyjnych na wszystkich sekcjach/ obszarach obsługiwanych przez PKP CARGO SERVICE oraz na stronie internetowej www.pkpcs.pl (zakładka „Aktualności”).

Szczegółowe informacje i warunki Konkursu zawarto w Regulaminie Konkursu. Przesłanie/ przekazanie pracy jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu.