Informacja w sprawie epidemii

Szanowni Państwo,

Sytuacja epidemiczna, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy, a w szczególności trudny do przewidzenia czas jej trwania, postawiła całą gospodarkę w zupełnie nowym i trudnym położeniu. Wymusiła nagłe dostosowanie się do nieprzewidzianych dotychczas warunków.
 
Dla PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. od początku najistotniejszym było podjęcie wszelkich działań zapewniających bezpieczeństwo pracy i ciągłość realizacji kontraktów. Dziś, pomimo wciąż dynamicznie zmieniającej się sytuacji, gwarantujemy Państwu świadczenie usług nie tylko na najwyższym poziomie, ale – co najważniejsze – przy zachowaniu bezpieczeństwa Państwa i naszych Pracowników oraz naszych Rodzin.
 
Troszcząc się o zdrowie nas wszystkich, wprowadziliśmy szereg zmian organizacyjnych oraz działań prewencyjnych, zgodnych z zaleceniami i wymogami Ministerstwa Zdrowia
i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Należą do nich:
  • ograniczenie dostępu do kluczowych pomieszczeń, np. Dyspozytorni poprzez wprowadzenie „strefy zero”,
  • wprowadzenie systemu zmiany pracy zespołów tak, by uniemożliwić ich spotkanie (podczas prac przy taborze, a także w szatniach i łaźniach),
  • wprowadzenie stałych grup pracowników podczas zmian, tak by w przypadku wystąpienia zarażania i konieczności poddania kwarantanny nie stracić możliwości wykonywania usług,
  • ograniczenie liczby osób mogących przebywać jednocześnie w zamkniętych pomieszczeniach, np. kabinach maszynisty, koparek atlas, wózków motorowych,
  • monitoring absencji i stanu zdrowia pracowników poprzez codzienny meldunek sytuacyjny,
  • monitorowanie temperatury ciała,
  • wprowadzenie zakazu spotkań pracowników w liczbie powyżej 5 osób,
  • wprowadzenie bezkontaktowego systemu wymiany dokumentacji,
  • przeniesienie pracowników na wszystkich możliwych do tego stanowiskach do systemu pracy zdalnej,
  • zapewnienie pracownikom pozostałym na stanowiskach pracy warunków bezpiecznych dla ich zdrowia – minimalizacja spotkań, zachowanie odległości między stanowiskami, zaopatrzenie w środki dezynfekujące oraz ochronne (maseczki, rękawiczki) i wprowadzenie procedur korzystania z nich.
 
Ponadto wszyscy pracownicy PKP CARGO SERVICE a także pracownicy współpracujących firm zewnętrznych objęci są szeroką kampanią informacyjną, w której na bieżąco przypominamy o zasadach bezpieczeństwa i higieny a także informujemy
o wprowadzanych modyfikacjach.
 
Doskonale zdajemy sobie sprawę, że trudno jednak dziś przewidzieć co przyniosą kolejne dni. Dlatego zapewniamy, że będziemy Państwa na bieżąco informować
o ewentualnych zmianach zachodzących w funkcjonowaniu PKP CARGO SERVICE, które mogłyby wpłynąć na naszą współpracę i realizację usług. W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy także do telefonicznego i e-mailowego kontaktu z nami – pracujemy z niezmiennym zaangażowaniem. 
 
Życząc zdrowia, spokoju i wytrwałości w tym trudnym czasie, liczymy że wkrótce sytuacja zostanie opanowana i otworzą się przed nami nowe możliwości.
 
Z poważaniem,
Zarząd Spółki