DECYZJA O PRZEDŁUŻENIU DLA PKP CARGO SERVICE SP. Z O.O. CERTYFIKATU BEZPIECZEŃSTWA CZĘŚĆ „B”

17 listopada 2016 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał decyzję o przedłużeniu, od 16 grudnia 2016 r., spółce PKP CARGO SERVICE Certyfikatu Bezpieczeństwa - część B na okres pięciu lat. Posiadanie powyższego dokumentu jest niezbędne do uzyskania dostępu do infrastruktury kolejowej oraz świadczenia usług przewozowych i trakcyjnych.

Certyfikat Bezpieczeństwa określa rodzaj i zakres działalności kolejowej oraz składa się z:

  • części akceptującej system zarządzania bezpieczeństwem kolejowym (tzw. części A),
  • części sieciowej, akceptującej uregulowania przyjęte przez przewoźnika kolejowego w celu spełnienia wymagań niezbędnych do bezpiecznego wykonywania przewozów kolejowych na danej sieci kolejowej; wymagania te dotyczą stosowania TSI i krajowych przepisów bezpieczeństwa łącznie z przepisami dotyczącymi eksploatacji sieci kolejowej, uznawania świadectw personelu kolejowego oraz uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego lub zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego, na potrzeby kontroli zagrożeń i bezpiecznego wykonywania przewozów kolejowych na danej sieci kolejowej (tzw. części B).

PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. przykłada ogromną wagę do zagadnień bezpieczeństwa podczas prowadzenia kolejowej działalności przewozowej. Uczestnicząc, jako przewoźnik, w ruchu kolejowym zdajemy sobie sprawę, że bezpieczeństwo wykonywanej działalności jest sprawą najważniejszą. Przyznany certyfikat jest wotum zaufania dla przyjętego przez Spółkę systemu zarządzania bezpieczeństwem.

Certyfikaty bezpieczeństwa są wydawane przez krajowych regulatorów kolejowych na okres pięciu lat. PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. po raz pierwszy otrzymała, część A certyfikatu oraz część B na prowadzenie działalności w Polsce, w 2011 roku.