PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. otrzymała Certyfikaty Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Zarządzania Środowiskowego

W związku z pozytywnym wynikiem audytu przeprowadzonego przez Zakład Systemów Jakości i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej im. J. Dąbrowskiego PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. uzyskała następujące certyfikaty:

  • Certyfikat potwierdzający, że system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. spełnia wymagania PN-N 18001:2004;
  • Certyfikat potwierdzający, ze system zarządzania środowiskowego w organizacji PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. spełnia wymagania ISO 14001:2004.

Zakres obu Certyfikatów dotyczy realizacji kompleksowej obsługi bocznic kolejowych, realizacji usług przewozowych kolejowych rzeczy, realizacji usług diagnostyki i utrzymania infrastruktury kolejowej.

Certyfikaty są ważne do 23.12.2016 r.

Nowe Certyfikaty oraz wcześniej uzyskane: Certyfikat zarządzania jakością oraz Certyfikat zarządzania bezpieczeństwem informacji tworzą Zintegrowany System Zarządzania.