PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. z Certyfikatami Zakładu Systemów Jakości i Zarządzania

W związku z pozytywnym wynikiem audytu przeprowadzonego przez Zakład Systemów Jakości i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej im. J. Dąbrowskiego PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. uzyskała następujące Certyfikaty:

Certyfikat potwierdzający, że system zarzadzania bezpieczeństwem informacji w organizacji PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. spełnia wymagania ISO/IEC 27001:2005(ISMS) w zakresie realizacji kompleksowej obsługi bocznic kolejowych, realizacji usług przewozowych kolejowych rzeczy oraz realizacji usług spedycyjnych;

Certyfikat potwierdzający, że system zarządzania jakością w organizacji PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. spełnia wymagania ISO 9001:2008 w zakresie realizacji kompleksowej obsługi bocznic kolejowych, realizacji usług przewozowych kolejowych rzeczy oraz realizacji usług spedycyjnych.

Oba Certyfikaty są ważne w terminie do 22.11.2015 r.


kliknij na zdjęcie aby powiększyć