PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. otrzymała wymagane prawem certyfikaty bezpieczeństwa

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, po przeprowadzeniu wymaganych przepisami prawa postępowań, wydał dla Spółki:

Certyfikat Bezpieczeństwa - część „A“, potwierdzający akceptację systemu zarządzania bezpieczeństwem na terenie Unii Europejskiej, zgodnie z dyrektywą 2004/49/WE oraz właściwymi przepisami krajowymi.

  • Nr identyfikacyjny UE: PL 1120110010
  • Krajowy nr ewidencyjny 0000131988
  • Data wydania 14.10.2011 r.

Certyfikat bezpieczeństwa - część „B“, potwierdzający akceptację regulacji przyjętych przez Spółkę w celu spełnienia krajowych wymagań w zakresie bezpieczeństwa wykonywania przewozów na sieci wymienionych zarządców, zgodnie z dyrektywą 2004/49/WE oraz właściwymi przepisami krajowymi.

  • Nr identyfikacyjny UE : PL 1220110022
  • Krajowy nr ewidencyjny 0000131988
  • Data wydania 06.12.2011 r.

PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. posiada wszystkie licencje i certyfikaty uprawniające do rozpoczęcia działalności przewozów kolejowych rzeczy.


kliknij na zdjęcie aby powiększyć