CARGO SERVICE SP. Z O.O. W STATYSTYKACH URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO (dane za okres I-XII 2020 r.)

Według danych UTK, w 2020 r. na polskim rynku funkcjonowało 84 przewoźników czynnie realizujących przewozy towarowe koleją na podstawie otrzymanej licencji WPR. Spośród 29 firm, które w okresie dwunastu miesięcy ubiegłego roku osiągnęły udział w rynku powyżej 0,5% (wg przewiezionej masy towarów), PKP CARGO SERVICE uplasowała się na 12 miejscu. Udział przewozów został wg UTK oszacowany na poziomie 1,26%, co w porównaniu z wynikami z 2019 roku stanowi nieznaczny spadek, o około 2%.

W ciągu dwunastu miesięcy 2020 r. PKP CARGO CS przewiozło 2 818 368,70 ton towarów. Praca przewozowa we wskazanych okresie wyniosła 156 008 418,11 ntkm.  

Prowadzona działalność PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. w zakresie licencjonowanego przewozu kolejowego rzeczy jest realizowana w obszarze przewozów kamienia odpadowego na zwałowiska, węgla surowego do przeróbki oraz energetycznego do odbiorców, a we wcześniejszych latach również przewozów piasku podsadzkowego dla kopalń. W ramach świadczonych usług, Spółka poszerzyła także swoją działalność przewozową m in. o specjalistyczne Pociągi Zabudowy Rozjazdów oraz transporty stali, co niewątpliwie znajduje swoje odzwierciedlenie w statystykach przewozowych. 

Podstawowym profilem działalności Spółki pozostaje kompleksowa obsługa bocznic kolejowych.

UDZIAŁ PRZEWOŹNIKÓW WG MASY TOWARÓW (udział>0,5%)          
dane za okres styczeń -  grudzień 2020 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UTK
Więcej informacji dostępnych na stronie Urzędu Transportu Kolejowego: https://www.utk.gov.pl/pl/raporty-i-analizy/analizy-i-monitoring/statystyka-przewozow-to/16644,Dane-eksploatacyjne-w-2020-rMonthly-Statistics-2020.html