Bocznica kolejowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA – KWK „Krupiński” będzie obsługiwana przez PKP CARGO SERVICE sp. z o.o.

Na zaproszenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z dnia 15.03.2011 r., obejmujące postępowanie w trybie przetargu na podstawie zebranych ofert w zakresie kompleksowej obsługi transportem kolejowym bocznicy kolejowej JSW S.A. - KWK „Krupiński”, kolejny raz skutecznie odpowiedziało Konsorcjum złożone z PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. oraz PKP CARGO S.A.

Złożona w dniu 30.03.2011 oferta KONSORCJUM „SERVICE – CARGO dla KWK Krupiński” konkurowała z ofertami firm liczących się na rynku usług obsługi bocznic, takimi jak DB Schenker Rail Polska S.A., CTL Maczki – Bór S.A. oraz SPEDKOKS Sp. z o.o. .

Po przeprowadzonym, w oparciu o „Regulamin określający sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. nie objęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych”, postępowaniu oraz ustnych negocjacjach, w dniu 07.04. 2011 r. zatwierdzono decyzją Zarządu JSW S.A. zakończenie postępowania przetargowego i wybór, jako najkorzystniejszej, oferty Konsorcjum: „SERVICE-CARGO dla Krupiński”.

Realizacja usługi nastąpi w oparciu o umowę zawartą na okres od dnia 01.07.2011 r. do dnia 30.06.2013 r.

Świadczenie usługi nastąpi podstawowo zespołem 8 pracowników PKP CARGO S.A., uzupełnianym pracownikami PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. oraz lokomotyw serii SM30 i SM 42 .

Obsługa bocznicy odbywa się przez 24 godz./dobę w dni robocze oraz do godz.18.00 w dni wolne następujące bezpośrednio po dniu roboczym jak również w dni świąteczne na oddzielne zamówienie.

Dla PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. jest to pierwszy wygrany przetarg na obsługę bocznicy kolejowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., a kolejna, już jedenasta bocznica, na której spółka świadczyć będzie wspólnie z PKP CARGO S.A. usługę kompleksowej obsługi manewrowej.